PROJECTE SINGULAR

Enfortiment de l'economia social i solidària catalana

a través de les monedes complementàries

Introducció al projecte

El projecte “Enfortiment de lʼeconomia social i solidària” està enfocat a la realització dʼuna recerca sobre la realitat de les monedes complementàries socials i locals; sobre les necessitats dʼun sistema de finançament cooperatiu a Catalunya i sobre la seva possible relació en el marc dʼenfortir lʼeconomia social i  solidària catalana.

El resultat esperat de tot plegat és identificar i mapejar les monedes complementàries existents i plantejar un decàleg dʼestratègies perquè la moneda complementària sigui un element motor per fomentar i promoure lʼeconomia cooperativa, social i solidària catalana.

Entitats col·laboradores:

Activitats del projecte

Aquest seguit de tasques, tot i estar distribuïdes al llarg del temps de forma cronològica, molts cops sʼhan anat sobreposant les unes amb les altres.

Així, mentre sʼelaborava i sʼenviava lʼenquesta dʼusos a les entitats, un cop elaborada la base de dades, sʼiniciaven els contactes amb els Ateneus Cooperatius i alhora sʼentrevistava experts en moneda per iniciar la definició de lʼobjecte de lʼestudi.

Usos i necessitats financeres entitats ESS

Estudi dels usos i necessitats financeres de les entitats dʼESS, especialment cooperatives, del nostre país. Calia crear una base de dades a partir de diferents fonts dʼinformació per difondre aquest estudi, que alhora serviria per trobar interlocutors a les taules de treball a organitzar posteriorment arreu del territori.

Taules de treball ESS i monedes​

Desenvolupament de tot un seguit de taules de treball per tot el país, mirant d'incloure les 8 demarcacions catalanes. Per aquesta part de la feina, es contactaria prèviament amb els Ateneus Cooperatius de cada territori per elaborar la convocatòria conjuntament amb ells sempre que fos possible.

Mapeig de monedes complementàries​

Mapeig de les monedes complementàries en vigor a Catalunya actualment. Per aquest punt calia un treball previ de definició de moneda complementària, per acotar el terreny de treball i posteriorment elaborar un qüestionari el més complert possible sobre cadascuna de les monedes.

Jornada de reflexió​ i debat

La realització de les taules desembocaria en un seguit de debats i recull dʼidees que serviria per començar a treballar en el decàleg final. Tot plegat ens portaria fins a la Jornada de Reflexió on les monedes tindrien el protagonisme per posar les bases del nou decàleg.

Descarrega't l'informe del projecte

Fes clic al botó i descarrega’t l’informe complet en format PDF per accedir a tota la informació del projecte, així com a les diferents conclusions i estratègies per a l’enfortiment de l’economia social i solidària a través de les monedes complementàries.

El projecte en imatges

Contacte

Contacte

Copyright © 2019 | monedacomplementaria.com